Představte si, že máte v plánu renovovat kuchyňskou linku a chcete zachovat původní dřevěná dvířka, zhotovená z poctivého masivního dřeva truhlářem, který pocházel z vaší rodiny. Už kvůli nostalgické vzpomínce na truhlářského mistra byste rádi měli doma nábytek, jehož hodnotu nelze vyčíslit penězi.

vrtání kopinatým vrtákem

Je tu však určitý problém. Dvířka jsou již častým používáním rozviklaná v pantech a bylo by zapotřebí nahradit je novými a ty umístit v jiné poloze, posunout je o pár centimetrů dál. K tomu však bude zapotřebí odvrtat pro panty otvory o průměru třicet milimetrů, nejlépe kopinatým vrtákem.

Kopinaté vrtáky jsou speciální nástroje, s nimiž se zhotovují přesné otvory do dřeva většího průměru. Nevystačíte na ně s běžnými vrtáky vzhledem k jejich velikosti, a tak jsou břitové destičky kopinatých vrtáků https://www.i-nastroje.cz/Brit-desticky-kopinat-vrtaku-c31_101_4.htm jediným možným způsobem, jak to efektivně a účelně provést.

kuchyňská linka

Velmi zajímavá je historie kopinatých vrtáků, jsou to jedny z nejstarších nástrojů, které lidstvo zná, svým tvarem připomínají kopí (odtud také pramení zřejmě jejich název) a jsou v podstatě velmi primitivní. Řeznou část nástroje tvoří plochá destička s ostrými břity na jedné z čelních hran, seříznuté pod řezným úhlem vůči obráběnému předmětu. Tímto způsobem lze zhotovit i větší průměry otvorů pro spojování dřevěných výrobků, jako jsou nohy stolů a židlí, opěrné konzole a celá řada dalších konstrukčních řešení. S kopinatými vrtáky se také odvrtávají problematické části konstrukčního dřeva, například křivé otvory po suku, praskliny a pukliny atp.

Podstatnou výhodou těchto nástrojů je i jejich cena a velmi dobrá dostupnost. Jde o velice levnou záležitost, která umožňuje mnoha kutilům provádět v domácnosti truhlářské práce i složitějšího charakteru, a zároveň se pustit do údržbářských prací v souvislosti s poškozeným nábytkem určeným k renovaci.