Co to jsou tepelná čerpadla, jak fungují a je výhodné si toto zařízení domů pořídit? To jsou otázky, které napadne mnoho lidí, při setkání se s tímto pojmem. Pořizovací cena je vysoká, ale návratnost je zase poměrně rychlá. Většinou je potřeba se o pořízení tepelného čerpadla poradit s odborníkem, který vám vysvětlí všechny výhody, ale také rizika s nimi spojené. Tepelná čerpadla fungují tak, že v nějakého přírodního prostředí energii získávají a poté ji přes nějaký element distribuují po budově. Prostředí vhodné pro získávání je země, kdy se mohou provádět vrty.

tepelné čerpadlo vzduch

Dále voda, ale u tohoto zdroje je téměř vždy problém s povolením, jelikož je to spojeno s riziky. Nejčastěji se ale energie získává ze vzduchu. Tepelná čerpadla využívající vzduch jako zdroj energie jsou také nejvíce cenově dostupná. Distribuční element může být vzduch či voda, ale obecně by se dalo říci, že voda je nejpoužívanější. Tepelná čerpadla Olomouc Sunus nabízí širokou nabídku tepelných čerpadel vzduch/voda. Liší se jak výkonem, velikostí, tak také hlučností. U tepelných čerpadel je ale také potřeba počítat se záložním zdrojem v případě, že by čerpadlo zrovna nemělo podmínky na získávání energie.

peněžní návratnost

Většinou je tento záložní zdroj elektrický. Nejčastěji bývá tepelné čerpadlo čerpající energii ze vzduchu účinné až do 5 stupňů. Velkou výhodou tepelných čerpadel je také jejich variabilita užití. Mohou se užít jak na vytápění, ohřev teplé vody, tak také na chlazení. Firma Sunus nabízí také čerpadla, která je možno instalovat bez odborné způsobilosti. Obecně se jedná o monoblokové jednotky. Čerpadlo může být také složeno z více dílčích částí, poté je již nějaká odbornost potřeba, zejména pro zajištění správného chodu. Nikdo by nechtěl utratit nárazové velké množství peněz za něco co nefunguje. Tepelná čerpadla Olomouc také disponují funkcí ovládání přes internetové rozhraní.